kệ ST đơn 90 x 180 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 25-05-2020 03:17:49 PM
Giá : 820.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D90 x C180 , 5 tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đôi 90 x 150 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 25-05-2020 03:15:10 PM
Giá : 1.060.000 đ

Tên: Kệ ST đôi lưới D90 x C150 , 8 tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đơn 70 x 150 ( hàng HN )
Đăng ngày 25-05-2020 03:09:32 PM
Giá : 700.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D70 x C150 , 4 tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đôi 120 x 150 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 25-05-2020 03:03:26 PM
Giá : 1.190.000 đ

Tên: Kệ ST đôi lưới D120 x C150 , 8 tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đôi 120 x 180 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 25-05-2020 02:44:50 PM
Giá : 1.480.000 đ

Tên: Kệ ST đôi lưới D120 x C180 , 10 tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ trưng dày , dép
Đăng ngày 04-03-2019 10:14:23 AM
Giá bán: Liên hệ

 

Tên: Kệ ST đơn hoặc đôi dày 6 zem, nhiều kích thước
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại dày, dép trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi,

kệ để dép

 Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đôi 90 x 180 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 04-01-2019 01:57:09 PM
Giá : 1.300.000 đ

Tên: Kệ ST đôi lưới D90 x C180  , 10 tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đôi 90 x 120 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 04-01-2019 01:51:31 PM
Giá : 830.000 đ

Tên: Kệ ST đôi lưới D90 x C120 , 6 tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đơn 120 x 120 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 04-01-2019 01:36:01 PM
Giá : 610.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D120 x C120  ,3 tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đơn 120 x 150 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 04-01-2019 01:30:00 PM
Giá : 790.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D120C150 , 4  tầng mâm ( tôn) dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đơn 120 x 180 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 04-01-2019 01:25:37 PM
Giá : 950.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D120C180 5 tầng tôn dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

kệ ST đôi 120 x 120 nối tiếp ( hàng HN )
Đăng ngày 02-01-2019 12:24:47 PM
Giá : 970.000 đ

Tên: Kệ ST (Hàng Hà Nội ) đôi lưới D120 x C120,  6 tầng tôn dày 6 zem 
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

Kệ ST đơn 70 x 120 ( hàng HN )
Đăng ngày 02-01-2019 12:01:48 PM
Giá : 560.000 đ

Tên: Kệ ST đơn D70 C120 3 tầng tôn dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

Kệ ST đôi lưới D120C150 loại 6zem nối tiếp ( Hàng Sài gòn)
Đăng ngày 01-11-2017 12:29:09 PM
Giá bán: Liên hệ

Tên: Kệ ST đôi lưới D120C150 8 tầng tôn dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

 

Kệ đơn ST lưới D120C180 loại 6zem nối tiếp ( hàng SG)
Đăng ngày 17-09-2017 03:37:01 PM
Giá : 1.040.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D120C180, 5 tầng tôn dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

Kệ đơn ST lưới D120C150 loại 6zem nối tiếp ( hàng SG)
Đăng ngày 17-09-2017 03:33:51 PM
Giá : 870.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D120C150, 4 tầng tôn dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

Kệ đơn ST lưới D120C120 loại 6 zem nối tiếp ( hàng SG)
Đăng ngày 17-09-2017 03:30:02 PM
Giá : 680.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D120C120, 3 tầng tôn dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...

Kệ đầu dãy ST lưới D70C150 tôn dày 6zem
Đăng ngày 19-07-2017 03:43:13 PM
Giá : 800.000 đ

Tên: Kệ ST đơn lưới D10C150 4 tầng tôn dày 6 zem
Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Bộ
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Hàng mới
Chức năng: Dùng để trưng bày các loại hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa. Giúp trưng bày hàng hóa một cách khoa học,đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tiết kiệm được diện tích mặt sàn...
Dùng kê áp tường hoặc làm kệ chặn đầu dãy kệ đôi

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây